Podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do:
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
- odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych oraz ich dobrowolne podanie (np. w formularzu kontaktowym).

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych jest firma MW Foto-Video Michał Wróbel z siedzibą w Chotomowie. Prowadzący działalność pod nazwą Storyboard Studio, nazywany dalej Storyboard Studio.
Kontakt do ADO: storybstudio@gmail.com

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem zbierania danych osobowych przez Storyboard Studio są:

 • nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą w celu odpowiedzi na wysłane przez niego zapytanie (mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy)

 • przedstawienie Usługobiorcy oferty cenowej

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług fotograficznych

 • wystawienie rachunku za świadczone usług

 • gromadzenie Nieosobowych Danych Informacyjnych dotyczących Użytkowników strony internetowej www.storyboard-studio.com w celu prowadzenia statystyk odwiedzin oraz ulepszania działania serwisu. Nieosobowe Dane Identyfikacyjne obejmują nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się z serwisem www.storyboard-studio.com Nieosobowe Dane Identyfikacyjne są zbierane za pośrednictwem firmy Google z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.


W celach niezbędnych do wykonania zakresu usługi poprzez Storyboard Studio przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko

 • adres zamieszkania oraz zameldowania

 • nr telefonu

 • nr dowodu osobistego

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • wizerunek


Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Storyboard Studio.

Podmioty współpracujące

Wyżej wymienione dane osobowe mogą być przekazane oraz udostępniane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Storyboard Studio lub innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.

 1. podwykonawcom niezbędnym Storyboard Studio w zakresie wykonania umowy (np. drukarnie, fotolaby itd.)

 2. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne (skrzynka e-mail, serwer strony itd.)

 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

 4. podmiotom świadczącym dla Storyboard Studio usługi doradcze, outsourcingowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową (księgowa np.)

Okres przetwarzania danych osobowych

Wyżej wymienione dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przez właściciela owych danych osobowych.

Prawa

Osoba od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:
 

 1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania danych oraz ich poprawiania,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. przenoszenia danych,

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki Cookie

Pliki Cookie czyli inaczej ciasteczka, to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

W ramach serwisu www.storyboard-studio.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2012-2018 Copyrights © Storyboard Studio. All rights reserved.​
Dla lepszego funkcjonowania, strona używa plików cookies.